Home
Geschiedenis
Procedure/aanvraag
Financiën
Beleidsplan
Locatie
Donateurs
Contact
 
 

Stichting Zorg en Bijstand, voortzetting van de in 1891 opgerichte Haagse "Armenzorg", is een zelfstandig werkend particulier fonds, dat gefinancierd wordt door donaties en financiële steun van verschillende particuliere charitatieve fondsen.

De stichting biedt via een eigen maatschappelijk werker, jaarlijks concrete hulp aan honderden Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.

fotopand


Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via doorverwijzingen van een welzijnsinstelling/-werker worden ingediend. Deze laatste heeft daartoe voorafgaand overleg met Stichting Zorg en Bijstand. Daarna heeft de maatschappelijk werker eventueel een gesprek met de cliënt thuis of op het kantoor van de stichting.

Hulpaanvragen worden niet eerder toegewezen dan na zorgvuldige afweging door een multidisciplinaire beoordelingscommissie onder leiding van de maatschappelijk werker. Deze commissie komt eenmaal per drie weken bijeen. In noodgevallen is snellere afhandeling mogelijk.