Toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Zorg en Bijstand

Voor inwoners van Den Haag en haar randgemeenten die in financiële of materiële nood verkeren is er Stichting Zorg & Bijstand.

Onze stichting kan snel en direct hulp bieden wanneer cliënten geholpen moeten worden met bijvoorbeeld: een fiets, woninginrichting, aanschaf van een bril of orthopedische schoenen, schoolgeld of schoolboeken, vakantiekamp, een babypakket of leefgeld voor een of meerdere weken.

Voor wie is deze hulp bestemd?
Voor inwoners uit Den Haag en haar randgemeenten die een besteedbaar inkomen hebben op of onder bijstandsniveau en die door omstandigheden, buiten hun schuld, in een crisissituatie zijn beland.

Aanvraag doen?
Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via een professionele hulpverlener
en -instelling.

Hoelang moet ik wachten op een beslissing?
De wachttijd is ongeveer 3 weken maar in spoedgevallen kan het ook sneller. Alle aanvragen worden zorgvuldig besproken en afgewogen door ons beoordelingscomité onder leiding van onze maatschappelijk werker.

Stichting Zorg en Bijstand, voortzetting van de in 1891 opgerichte Haagse "Armenzorg", is een zelfstandig werkend particulier fonds, dat gefinancierd wordt door donaties en financiële steun van verschillende particuliere charitatieve fondsen.