Toegankelijkheid

Skip to main content

Reguliere fondsaanvraag

Onze werkwijze:

 • Stichting Zorg en Bijstand neemt alleen aanvragen in behandeling van cliënten woonachtig in Den Haag en haar randgemeenten.
 • De aanvraag moet worden gedaan via een doorverwijzing van hulpverlenende instanties, bijv. algemeen maatschappelijk werk, gezinscoach, ziekenhuismaatschappelijk werk.
 • Indien meer zicht op de thuissituatie noodzakelijk is, wordt een huisbezoek afgelegd.
 • De maatschappelijk werker neemt zo nodig contact op met andere betrokken instanties. Alle ingewonnen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Als alle gegevens compleet zijn maakt de maatschappelijk werker een rapport en komt tot een advies.
 • In een beoordelingsvergadering worden de aanvragen vertrouwelijk besproken en zorgvuldig afgewogen waarna een besluit wordt genomen. Het comité komt elke drie weken bijeen, urgente gevallen kunnen binnen een week geholpen worden (zie noodfondsaanvraag).
 • Na besluitvorming over de aanvraag neemt de maatschappelijk werker de nodige acties in overleg met de hulpverlener van de cliënt.
 • Er is toestemming nodig van de cliënt en het hoofd respectievelijk coördinator van de betreffende organisatie voor het indienen van een aanvraag.

 

Noodfondsaanvraag

Onze werkwijze:

 • Stichting Zorg en Bijstand neemt alleen aanvragen in behandeling van cliënten woonachtig in Den Haag en haar randgemeenten.
 • De hulpverlener kan na toestemming van de client en het hoofd respectievelijk de coördinator van de hulporganisatie, via het Noodfonds een aanvraag indienen bij de Stichting Zorg en Bijstand tot een bedrag van € 70,00,-. Aanvragen via het Noodfonds kunnen binnen een week worden afgehandeld.
 • Na toekenning van een gift door Stichting Zorg en Bijstand wordt in overleg met de aanvrager de wijze van uitkering aan de cliënt afgesproken.Wijze van uitkering (bij reguliere of noodfondsaanvraag):

 • De gift wordt op de rekening van de cliënt gestort.
 • De gift wordt rechtstreeks naar bijv. schuldeisers of leveranciers overgemaakt.
 • De gift wordt in natura geschonken, bijv. witgoed, een bed of een laptop.